Öğretim Görevlisi Alımı Giriş Sınavı Değerlendirme Sonuçları

T.C.
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIMI GİRİŞ SINAVI DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

Üniversitemizde ilgili akademik birimlerinde görevlendirmek üzere Öğretim Görevlisi; alımıyla ilgili olarak 19.02.2024 tarih ve 32465 sayılı Resmî Gazetede ve web sitemizde yayımlanan ilana başvuran ve 06.03.2024 tarihinde yapılan ön değerlendirme neticesinde giriş sınavına girme hakkı kazanan adayın 11.03.2024 tarihinde yapılan Giriş Sınavı Sonuçları aşağıda verilmiştir.

Giriş Sınav Tarihi:11.03.2024
Sonuç Açıklanma Tarihi: 13.03.2024

YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ

Öğretim Görevlisi (bir kişi)

Lisans Mezuniyet Notu

ALES-SÖZ

Yabancı Dil

Giriş Sınavı

Değerlendirme Sonucu*

 

4’lük

Sistem

 

100’lük Sistem

(YÖK)

%10

Puanı

%30

Puanı

%30

Notu

%30

Toplam Puanı

Sonuç

Sıra No

Adı Soyadı

1

N*****N D***N

3,62

91,13

9,113

83,060

24,918

97,50

29,25

90

27

90.281

BAŞARILI

*Giriş Sınavını kazanan adayların işe başlama işlemleri için en geç 18 Mart 2024 Pazartesi günü mesai bitimine kadar aşağıdaki evraklarla birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunması gerekir, bu tarihten sonra yapılan başvuru kabul edilmeyecektir.

Öğretim Görevlisi adaylarından istenen belgeler:**

 • İşe başlama dilekçesi (ıslak imzalı)
 • Özgeçmişi
 • Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı fotokopisi
 • İkametgâh belgesi (e-devlet üzerinden)
 • Vesikalık fotoğraf (2 adet)
 • Sağlık Raporu (Çalışabilir olduğunu gösterir belge)
 • Lisans ve Yüksek Lisans mezuniyet durumlarını gösterir belgenin aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti ya da e-devlet üzerinden alınan belge.
 • Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti,
 • Lisans ve yüksek lisans mezuniyeti transkriptleri aslı veya ıslak imzalı onaylı sureti ya da e-devlet üzerinden alınan belge,
 • ALES belgesi (Son 5 yıl içinde alınmış)
 • İngilizce dilinde Yabancı Dil belgesi (Son 5 yıl içinde alınmış YDS/YÖKDİL veya eşdeğeri)
 • Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (terhis, tecil, muaf)

Dosya halinde dilekçe ekinde teslim edilmesi gerekmektedir.

**İşe Başlama belgeleri tam olan adaylar 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu kapsamında yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucuna göre işe başlatılacaktır.

İletişim: Personel Daire Başkanlığı; Telefon: 0 (332) 223 5454-5469 E-posta: personel@gidatarim.edu.tr

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.