Formlar


297 Pasaport Talep Formu Eki indir
297 Etik Kurul Taahhutname Formu Eki indir
297 Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçesi Eki indir
297 Öğretim Görevlisi Başvuru Dilekçesi Eki indir
297 Akademik Personel İzin Formu Eki indir
297 Saatlik İzin Formu Eki indir
297 Üst Yönetim Akademik Personel İzin Talep Formu Eki indir
297 İl İçi Görevlendirme Talep Formu Eki indir
297 İl Dışı Görevlendirme Talep Formu Eki indir
297 İdari Personel İzin Formu Eki indir
297 BEKDES Talep Formu Eki indir
297 KGTÜ Personeli İzin ve Görevlendirme Uygulaması Eki indir
297 Etkinlik Düzenleme Talep Formu Eki indir
297 İdari Personel Fazla Çalışma Puantaj Cetveli Eki indir
297 Ek Ders Yükü Formu (KGTÜ Kadrolu Akademik Personel) Aralık-2021 Eki indir
297 Ders Saati Tahakkuk Formu (Misafir Akademik Personel) Aralık-2021 Eki indir