Formlar


297 Not Düzeltme Dilekçe Örneği (Öğretim Elemanları İçin) Eki indir
297 Not Düzeltme Dilekçe Örneği (Yabancı Diller Bölümü) Eki indir
297 Lisansüstü Eğitim İzin Talep Dilekçesi Eki indir
297 Bilimsel Etkinlik Katılım Destek (BEKDES) Talep Formu Eki indir
297 Personel Kimlik Kartı Talep Formu Eki indir
297 Öğretim Görevlisi Başvuru Dilekçesi Eki indir
297 Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçesi Eki indir
297 Araştırma Görevlisi İşe Başlama Dilekçesi Eki indir
297 Araştırma Görevlisi İlanı Başvuru Dilekçesi Eki indir
297 Pasaport Talep Formu Eki indir
297 Etik Kurul Taahhutname Formu Eki indir
297 Akademik Personel İzin Formu Eki indir
297 Saatlik İzin Formu Eki indir
297 Üst Yönetim Akademik Personel İzin Talep Formu Eki indir
297 İl İçi Görevlendirme Talep Formu Eki indir
297 İl Dışı Görevlendirme Talep Formu Eki indir
297 İdari Personel İzin Formu Eki indir
297 KGTÜ Personeli İzin ve Görevlendirme Uygulaması Eki indir
297 Etkinlik Düzenleme Talep Formu Eki indir
297 Fazla Çalışma Puantaj Cetveli (İdari Personel) Eki indir
297 Fazla Çalışma Puantaj Cetveli Eki indir
297 Mayıs 2023 Ek Ders Yükü Formu (KGTÜ Kadrolu Akademik Personel) Eki indir
297 Mayıs 2023 Ders Tahakkuk Formu (Misafir Akademik Personel) Eki indir