Öğretim Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçları

Öğretim Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçları

Üniversitemiz Yabancı Diller Bölümünde görevlendirmek üzere 1 (bir) adet Öğretim Görevlisi (İngilizce ders veren) alımıyla ilgili olarak 19/02/2024 tarih ve 32465 sayılı Resmî Gazetede ve web sitemizde yayımlanan ilana başvuran adayların 06/03/2024 tarihinde yapılan Ön Değerlendirme Sonuçları aşağıda verilmiştir. Sınava girmeye hak kazanan adayların Giriş Sınavı 11/03/2024 Pazartesi günü saat 14.30’da Rektörlük binası Toplantı Salonunda yapılacaktır; önemle duyurulur.

 

                                                                                                                                                                                                 

Fakültesi: Rektörlük
Bölümü:  Yabancı Diller Bölümü


İlan Tarih-No: 19.02.2024-32465 (RG)
Ön Değerlendirme Tarihi: 06.03.2024          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

SIRA NO

ADI SOYADI

ALES-SÖZEL

YABANCI DİL

TOPLAM PUAN

DEĞERLENDİRME

SONUÇ

NOTU

%40

PUANI

%60

1

N*****N D***N

83,060

33,224

97,500

58,5

91,724

Gerekli koşulları sağlamaktadır.

GİRİŞ SINAVINA GİREBİLİR.

               

Giriş Sınavı Tarihi: 11.03.2024

Giriş Sınav Saati: 14.30

Sınav Yeri: Rektörlük Toplantı Salonu