Yükleniyor...

Yabancı Diller Koodinatörlüğüne Personel Alım İlanı

657 Sayılı Devlet Memuru Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartları ve aşağıda ilan edilen özel şartları taşıyan adayların başvuru dilekçesi ile ekinde öz geçmişleri ve özel koşulları sağladıklarına dair belgeleriyle birlikte Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 9 Meram /KONYA adresinde bulunan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen, posta veya e-posta ile (personel@gidatarim.edu.tr)  en geç 10 Şubat 2020  gününe kadar başvuru yapmaları gerekmektedir.

Birimi

ALES *

Yabancı Dil *

(YDS/YÖKDİL)

Özel koşullar

Yabancı Diller Koordinatörlüğü

Hazırlık Sınıfı

70

(yetmiş)

(sözel)

 

   90

(doksan)

(veya eş değeri)

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı veya Çeviribilim lisans mezunu olmak.

*Son 5 (beş) yıl içinde alınmış olması gerekir.